You are here: Home Cenník

Cenník

Cena v €
Cena v €
TK – motocykel L3, L420,00 €
TK – osobná22,00 €
TK – motocykel L5,L722,00 €
TK – benzín + LPG27,00 €
TK – benzín+ R-KAT + LPG34,00 €
TK – prípoj.ľahké (O1,R1)10,00 €
TK – prípoj.ľahké (O2) 20,00 €
TK – nákladná (N2,N3)40,00 €
TK – autobus (M2,M3)40,00 €
TK – prípoj.vozidlo (O3,O4)25,00 €
TK – traktor (T1,T2,T3,T4)30,00 €
Administratívna8,00 €
TK – ADR140,00 €
TK – prípoj.vozidlo ADR95,00 €
ADR – kolok10,00 €
TK – CEMT110,00 €
TK – príp.vozidlo CEMT65,00 €
TK – traktor (T5)50,00 €
TK – Pracovný stroj50,00 €
TK – Samo-výroba50,00 €
TK - opakovaná, vykonaná inou STK5,00 €
TK - opakovaná + tachograf5,00 €
TK - opak. osobná+osvetlenie (M1,N1) 5,00 €
TK - opak. osobná+brzdy8,00 €
TK – opak. nákladná brzdy12,00 €
TK – opak. nákladná svetlá5,00 €
TK – opak. autobus brzdy12,00 €
TK – opak. autobus svetlá5,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo brzdy12,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo svetlá5,00 €
TK – opak. nákladná LPG20,00 €
TK – opak. ADR brzdy12,00 €
TK – opak. ADR svetlá5,00 €
TK – opak. ADR prípoj.vozidlo brzdy12,00 €
TK – opak. ADR prípoj.vozidlo svetlá5,00 €
TKO - opak. CEMT brzdy12,00 €
TKO - opak. CEMT svetlá5,00 €
TKO - opak. CEMT prípoj.vozidlo brzdy12,00 €
TKO - opak. CEMT prípoj.vozidlo svetlá5,00 €
EK – osobná benzín15,00 €
EK – diesel18,00 €
EK – benzín LPG18,00 €
EK – nákladná (N2,N3)30,00 €
EK – autobus (M2,M3)30,00 €
EK – benzín + R-KAT18,00 €
EK – benzín + R-KAT + LPG + OBD26,00 €
EK – benzín OBD23,00 €
EK – diesel OBD23,00 €
EK – traktor30,00 €
EK – nákladná LPG45,00 €
EK – opakovaná príplatok vykonaná inou EK5,00 €
EK – opakovaná benzín (M1,N1)5,00 €
EK – opakovaná diesel (M1,N1)5,00 €
EK –opakovaná + LPG5,00 €
EK –opakovaná OBD5,00 €
EK –opakovaná náklaná (N2)10,00 €
EK –opakovaná autobus (M3)10,00 €
EK –opakovaná traktor10,00 €
EK –administratívna8,00 €
Kontrolná nálepka TK+EK3,00 €
Osvedčenie TK2,00 €
Osvedčenie EK2,00 €
TK - opis protokolu5,00 €
EK - fotokópia protokolu5,00 €
TK zvláštna - celá v plnom rozsahu20,00 €
TK zvláštna - 1skupina kontrol.úkonov15,00 €
DOVOZ10,00 €
NÁLEPKA LPG3,00 €
NÁLEPKA CEMT3,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (L1,L2,L3,L4,O1)60,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O2,M1,N1)70,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O3,O4,N2,N3,M2,M3)80,00 €
RÝCHLOSTNÁ NÁLEPKA4,00 €
ZÁŤAŽ NÁPRAVY (počet náprav)10,00 €
KONTROLA ORIGINALITY 1 hod.15,00 €
KONTROLA ORIGINALITY kilometre15,00 €
test tlmičov8,00 €
kontrola nastavenia svetiel8,00 €
kontrola bŕzd OA10,00 €
kontrola bŕzd NA20,00 €

 

Cenník platný od 01.08.2018

Otváracie Hodiny STK / EK:

Pondelok 7:00 - 16:00

Utorok 7:00 - 16:00

Streda 7:00 - 18:00

Štvrtok 7:00 - 16:00

Piatok 7:00 - 15:00

Sobota pre firmy po dohode


Tel. čísla STK:

+421-32-2853331
+421-32-2853332
+421-32-2853333
+421-32-2853334

Mail:

stk-prekop@mail.t-com.sk

Otváracie Hodiny STK/ EK:

Pondelok 7:00 - 16:00

Utorok 7:00 - 16:00

Streda 7:00 - 18:00

Štvrtok 7:00 - 16:00

Piatok 7:00 - 15:00

Sobota pre firmy po dohode


Tel. čísla STK / EK:

+421-32-2853331
+421-32-2853332
+421-32-2853333
+421-32-2853334

Mail STK / EK :

stk-prekop@mail.t-com.sk

Otváracie Hodiny STK / EK:

Pondelok 7:00 - 16:00

Utorok 7:00 - 16:00

Streda 7:00 - 18:00

Štvrtok 7:00 - 16:00

Piatok 7:00 - 15:00

Sobota pre firmy po dohode


Tel. čísla STK / EK:

+421-32-2853331
+421-32-2853332
+421-32-2853333
+421-32-2853334

Mail STK / EK:

stk-prekop@mail.t-com.sk