You are here: Home Cenník

Cenník

Cena v €
Cena v €
TK – motocykel L3, L425,00 €
TK – osobná32,00 €
TK – motocykel L5,L730,00 €
TK – admin. naša reklamácia1,00 €
TK – benzín LPG32,00 €
TK – benzín+ R-KAT + LPG44,00 €
TK – prípoj.ľahké (O1,R1)15,00 €
TK – prípoj.ľahké (O2) 30,00 €
TK – nákladná (N2,N3)50,00 €
TK – autobus (M2,M3)50,00 €
TK – prípoj.vozidlo (O3,O4)35,00 €
TK – traktor (T1,T2,T3,T4)40,00 €
TK – Administratívna10,00 €
TK – ADR150,00 €
TK – prípoj.vozidlo ADR105,00 €
TK – CEMT120,00 €
TK – príp.vozidlo CEMT75,00 €
TK – traktor (T5)60,00 €
TK – Pracovný stroj60,00 €
TK – Samo-výroba60,00 €
TK - opakovaná + tachograf10,00 €
TK - opak. osobná+osvetlenie (M1,N1) 10,00 €
TK - opak. osobná+brzdy15,00 €
TK – opak. nákladná brzdy20,00 €
TK – opak. nákladná svetlá10,00 €
TK – opak. autobus brzdy20,00 €
TK – opak. autobus svetlá10,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo brzdy20,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo svetlá10,00 €
TK – opak. nákladná LPG25,00 €
TKO – ADR brzdy20,00 €
TKO – ADR svetlá10,00 €
TKO – ADR prípoj.vozidlo brzdy20,00 €
TKO – ADR prípoj.vozidlo svetlá10,00 €
TKO – CEMT brzdy20,00 €
TKO – CEMT svetlá10,00 €
TKO – CEMT prípoj.vozidlo brzdy20,00 €
TKO – CEMT prípoj.vozidlo svetlá10,00 €
EK – osobná benzín (špina)28,00 €
EK – diesel28,00 €
EK – benzín LPG (špina)28,00 €
EK – nákladná (N2,N3)40,00 €
EK – autobus (M2,M3)40,00 €
EK – benzín + R-KAT28,00 €
EK – benzín + R-KAT + LPG + OBD31,00 €
EK – benzín OBD28,00 €
EK – adminis. naša reklamácia 1,00 €
EK – diesel OBD28,00 €
EK – traktor40,00 €
EK – nákladná LPG50,00 €
EK – administratívna 10,00 €
EK – opakovaná benzín (M1,N1)10,00 €
EK – opakovaná diesel (M1,N1)10,00 €
EK –opakovaná + LPG10,00 €
EK –opakovaná OBD10,00 €
EK –opakovaná náklaná (N2)15,00 €
EK –opakovaná autobus (M3)15,00 €
EK –opakovaná traktor15,00 €
Kontrolná nálepka TK+EK3,00 €
Osvedčenie TK2,00 €
Osvedčenie EK2,00 €
TK - opis protokolu5,00 €
EK - fotokópia protokolu5,00 €
TK zvláštna - celá v plnom rozsahu35,00 €
TK zvláštna - 1skupina kontrol.úkonov20,00 €
ADR kolok10,00 €
DOVOZ10,00 €
NÁLEPKA LPG3,00 €
NÁLEPKA CEMT3,00 €
RÝCHLOSTNÁ NÁLEPKA4,00 €
ZÁŤAŽ NÁPRAVY10,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (L1,L2,L3,L4,O1)75,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O2,M1,N1)85,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O3,O4,N2,N3,M2,M3)95,00 €
VÝPIS Z RPVZ - ODOPASS15,00 €
PRÍLOHA K RPVZ15,00 €
VÝPIS O POŠKODENIACH VOZIDLA15,00 €
KO + 1 HOD NA VIAC15,00 €
test tlmičov10,00 €
kontrola nastavenia svetiel10,00 €
kontrola bŕzd OA10,00 €
kontrola bŕzd NA20,00 €

 

Cenník platný od 11.10.2019

Otváracie Hodiny STK / EK:

Pondelok 7:00 - 16:00

Utorok 7:00 - 16:00

Streda 7:00 - 18:00

Štvrtok 7:00 - 16:00

Piatok 7:00 - 15:00


Tel. čísla STK:

+421-32-2853331
+421-32-2853332
+421-32-2853333
+421-32-2853334

Mail:

stk.prekop@gmail.com