You are here: Home Prihláška

Prihláška

Osobné údaje

Meno: (povinné)

Priezvisko: (povinné)

Dátum narodenia: (povinné)

Telefónne číslo: (povinné)

Váš email: (povinné)

Adresa

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Kurz

Autoškola:
(vyberte jednu z možností)

Skupina vodičského oprávnenia: (vyberte si skupinu):
 A AM B B+E C C+E D D+E T (povinné)

Doplňujúce informácie/otázky:

Prehlásenie uchádzača:

Súhlasím, aby uvedené osobné údaje boli použité na vedenie predpísanej dokumentácie o kurzoch podľa zákona 93/2005 Z.z.

 

Ak neviete, ktorá skupina je pre Vás vhodná, viac informácií nájdete tu:

Skupiny a podskupiny vodičských oprávnení

Prihlásiť sa možete aj telefonicky,

Trenčín: 032/2853311
Nové Mesto n/V: 032/7712625

osobne v sídle autoškoly,

Brnianska 1, 911 01 Trenčín

alebo v stredisku

Malinovského 41, 915 01 Nové Mesto n/V.

Vyplnený a lekárom potvrdený doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadaťela o udelenie vodičského oprávnenia si prineste najneskôr na prvú hodinu kurzu.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás